Tjänster

Vi utför allt inom VVS och driftsäkra bergvärmeinstallation för både privatpersoner och företag i Norrköping.

Bergvärme:

  • Projektering

  • Energibesiktning

  • Borrning

  • Grävning

  • Installation av värmepump

Vid bergvärmeinstallationer samarbetar vi med FBB Finspångs Brunnsborrning, där de står för borrningen och vi sköter installationen.

Vad är en värmepump? Som ett kylskåp, fast tvärtom

Har du direktel?


Då betalar du säkert väldigt mycket för din värme. Ett mer ekonomiskt system är att konvertera till vattenburen värme, antingen via klassiska radiatorer eller via s.k. golvvärme, för att uppleva ett behagligt inomhusklimat.

Vi utför konvertering till vattenburen värme, från projekteringsstadiet till färdigt system. Klicka här för att fylla i ett formulär med uppgifter om din årliga elförbrukning mm, så återkommer vi med en preliminär kalkyl.

Energiborrning


Värmen hämtas upp från berggrunden och grundvattnet genom ett borrhål, 4 1/2″, 5 1/2″ eller 6 1/2″ i diameter. Borrhålets djup anpassas efter den energimängd som behövs för uppvärmningen. Om energibehovet är stort kan flera brunnar kopplas samman. (bild). Två slangar, som i botten är hopkopplade, förs ner i borrhålet. Inne i kollektorslangen finns en frostskyddad vätska (köldbärare). Systemet är helt slutet, så vätskan kommer aldrig i kontakt med grundvattnet.

För att grundvattnet inte ska förorenas av ytvatten som rinner ner i borrhålet, borras ett foderrör av stål ner ett stycke i berggrunden och avtätas med exempelvis cement.

Funktion


Kollektorvätskan (köldbäraren) pumpas upp i slangar från energibrunnen och transporteras vidare till värmepumpen. Där höjs temperaturen och den uppsamlade värmeenergin överförs till husets värmesystem. Den i värmepumpen avkylda kollektorvätskan leds tillbaka till kollektorslangen, för att dra till sig ny värme från borrhålet.

Om tillgången på grundvatten är mycket god, kan även grundvatten användas direkt. Sedan det passerat värmepumpen och avkylts, återförs det till marken eller till berggrunden genom ett separat borrhål. Detta är idag en ovanlig installation.

Normbrunn


SVEP, Geotec (Svenska Brunnborrares Branschorganisation) och Avanti (Sveriges Avantiborrares Förening) har tagit fram kriterier for utförande av energibrunn i berg, s.k. ”normbrunn”. Tillse att entreprenören är ansluten till någon av ovanstående organisationer.

Tillstånd


Innan slangen installeras ska anmälan till kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd göras. Det råder minimum anmälningsplikt för anläggande av energibrunn. Kontakta din kommun för vidare information.

Aktivt borrdjup


Höjden på grundvattenpelaren i borrhålet utgör det aktiva borrdjupet. Det är inom det aktiva borrdjupet som värmeutbytet sker. Vid upphandlingen bör man se till att offerten avser kostnad för aktivt borrdjup.

Vid stort värmebehov


Borrdjup överstiger sällan 200 m. Är behovet så stort borras vanligtvis två eller flera brunnar som kopplas samman i en samlingsbrunn.