Välkommen till vår hemsida, hoppas ni kommer finna den informationen ni söker. Annars är det bara att höra av sig.

Tjänster

Vi utför alla förekommande VVS-arbeten, och innehar certifikat för Säker Vatteninstallation. Vi dimensionerar, säljer och installerar

Alla typer av värmepumpar, dock inte ”luft/luft”-värmepumpar. Då vi är återförsäljare av Nibe’s produkter, förordar vi naturligtvis dom.

Vi dimensionerar och utför också konvertering av värmesystem, från direktverkande el, till vattenburen värme.

Och naturligtvis är ett hembesök, dimensionering och offert kostnadsfritt.

Magnus Torsell

Äger halva företaget. Arbetar med nyinstallationer och reparationer, anbudskalkyler och offerter. Kom till företaget som lärling 1980. Övertog 25% av företaget 1987 då Lars-Erik Nilsson gick i pension. Övertog ytterligare 25% 1990 då Bertil Nilsson pensionerades.

Utbildning
2-årig VVS-teknisk linje.
2 års lärlingsperiod i företaget.
AA Rör, Ansvarig arbetsledarutbildning.
Grundkurs i branschekonomi.
Kurs i anbudskalkylering.
Kompetenshöjande kurser inom VVS.

Peter Källsholm

Äger halva företaget. Arbetar med nyinstallationer och reparationer, anbudskalkyler och offerter. Kom till företaget som lärling 1982. Övertog 25% av företaget 1987 då Lars-Erik Nilsson gick i pension. Övertog ytterligare 25% 1990 då Bertil Nilsson pensionerades.

Utbildning
2-årig VVS-teknisk linje.
2 års lärlingsperiod i företaget.
AA Rör, Ansvarig arbetsledarutbildning.
Grundkurs i branschekonomi.
Kurs i anbudskalkylering.
Kompetenshöjande kurser inom VVS.